Riskli Gebelikler

Aslında birçok gebelik az ya da çok risklidir. Bu risklerin bir kısmı anneden bir kısmı bebekten bir kısmıda gebeliğin içinde bulunduğu koşullardan kaynaklanır. Örneğin çoğul gebelikler daha risklidir.  Annede yüksek tansiyon, kalp ve şeker hastalığı gibi durumlar ve bebekteki anomaliler veya büyüme kısıtlılığı riski arttırmaktadır. Kan uyuşmazlığı, gebelikte kullanılan çeşitli ilaçlar ve radyasyon maruziyeti gibi toksik ajanlara maruziyet gebeliği olumsuz etkileyebilir. Ayrıca gebelikte ortaya çıkan kanama, su azlığı veya fazlalığı gibi durumlar gebeliği daha yüksek riskli hale getirir.  

ÖZETLE;

 • 1-Kalp hastalığı, hipertansiyon, pıhtılaşma bozuklukları, diabet, epilepsi, troid gibi kronik hastalığa sahip anne adayları
 • 2-Gebelik öncesi önemli bir ameliyat geçirmiş anne adayları
 • 3-Önceki gebeliğinde zor doğum , erken doğum yada anormal kanama öyküsü olan anne adayları
 • 4)Önceki gebeliğinde erken doğum yada düşük kilolu bebek doğumu öyküsü olan anne adayları
 • 5)İkiz veya üçüz gibi çoğul gebeliği olan anne adayları
 • 6)İkili test , üçlü test, dörtlü test yada nipt test gibi tarama testlerinde riskli grupta çıkan anne adayları
 • 7-) Gebelik şekeri, tansiyonu , rahim ağzı yetmezliği gibi durumlar saptanan anne adayları
 • 8-)Tekrarlayan düşük öyküsü olan anne adayları
 • 9) Erken doğum riski olan anne adayları
 • 10) Bebeğin suyunun azaldığı yada fazla olduğu durumlar
 • 11) Bebeğin gelişiminin geride olduğu durumlar (fetal gelişme geriliği)
 • 12)Tanısal teste (amniosentez ,cvs ,v.b) ihtiyacı olan anne adayları
 • 13)Bebeğin eşinin (plasentanın) anormal yapışma gösterdiği durumlar
 • 14)Bebeğe kan verilmesi gereken durumlar(etkilenmiş kan uyuşmazlığı hastaları v.b)
 • 15)Bebeğinde organ anomalisi tesbit edilen anne adayları
 • 16)Bebeğin maruz kaldığı enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisinin gerektiği durumlar (intrauterin enfeksiyonlar)
 • 17) Gebelikte teratojen ilaç kullanımı

Yukarda sıralanan durumlar ‘Riskli gebelik’ olarak nitelendirilebilir ve riskli gebelik uzmanı da olarak bilinen Perinatoloji uzmanları tarafından değerlendirilmelidirler.