Fetal Ekokardiografi (Fetal Kalp Taraması)

 • Konjenital (doğumsal ) kalp hastalıkları çok sık görülen ciddi konjenital anomalilerdir.
 • Bu anomalilerin yaklaşık yarısı hafif düzeyde olup cerrahi ile kolaylıkla düzeltilebilen anomalilerdir.
 • Geriye kalan yarısı ise çocuklukta görülen konjenital anomalilere bağlı ölümlerin yarısından fazlasından sorumludur.
 • Doğumsal kalp anomalilerinin sıklığı yaklaşık olarak her 1000 canlı doğumda 50 dir. (Major ve minör anomaliler)
 • Bu vakaların %45’i doğumdan sonraki ilk  haftada, %40’ı  ilk yılda,  %10’u da 4 yaşına kadar tesbit edilebilmektedir.
 • Fetal kalp taraması detaylı ultrasonun en önemli  kısmı olup; görülen anomaliler bazı genetik bozukluklarının belirtisi olabileceği gibi genetik hastalıklardan bağımsız olarakta en çok görülen anomalilerdir.
 •  Uygun fetal pozisyonda titizlikle yapılan detaylı ultrason muayenesi ile major anomalilerin birçoğu      yakalanabilir.
 • Tesbit edilen anomalilerin bir kısmının anne karnında kısmi tedavisi mümkün olabileceği gibi; anne karnında tanı konulan ve doğum sonrası acil müdahale gerektiren bazı olgular için erken tanı ve tedavi yaşam şansını oldukça artırabilmektedir.
 •  *fetal kalp taraması sırasında bazı küçük kalp delikleri tesbit edilemeyebilir, ya da tesbit edilen bazı kalp delikleri kendiliğinden henüz anne karnındayken kapanabilir.
 • Fetal kalp anomalilerinin tesbiti için en ideal gebelik haftaları 21. Hf ve sonrası olsada; bazı büyük anomalilerde  11. Haftadan itibaren üst düzey ultrason cihazları ile tanı konabilir.
 • Tüm gebelere fetal kalp taraması önerilir ancak bazı riskli durumlarda gebelerin bu muayeneyi mutlaka yaptırması gerekmektedir.

Bu durumlar ;

Fetal risk faktörleri-kalp dışı anomalilerin mevcudiyeti
-fetal kardiyak aritmi
-rutin ultrason muayenesinde kalp anomali şüphesi
-bilinen yada şüphelenilen kromozomal veya genetik anomaliler
-artmış ense kalınlığı
-tek yumurta ikizleri
Annede bulunan risk faktörleri
-metabolik hastalıklar (diabet, fenilketonüri v.b)
– gebelikte teratojen ilaç kullanımı (epilepsi ilaçları, antidepresan v.b ) yada radyasyon gibi bir teratojene maruz kalmak
-IVF gebelikler
-obezite
-ailevi kalp hastalığı mevcudiyeti