Perinatoloji Nedir?

Perinatoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlığının bir yan dalıdır.

Kadın hastalıkları ve doğum ihtisası sonrası 3 yıl Yandal ihtisası yapılarak perinatolog ünvanı alınır.

Perinatoloji uzmanlığı , yüksek riskli gebelik uzmanlığı olarakta bilinir.

Perinatoloji ;anne ve anne karnındaki bebeğin sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenir. Diğer adı “Maternal Fetal Tıp” tır. Uzmanlarına “Perinatolog” veya “Maternal Fetal Tıp Uzmanı” denilir.

Perinatolog, hem sağlıklı, hem de problemli gebeliklerle ilgilenir. Gebelikteki yüksek riskli durumlarda yapılacak işlemleri planlar.  Bu gibi durumların tanı ve tedavisi için, detaylı ultrasonografik inceleme, fetal ekokardiyografi, Doppler ile kan akımları incelemesi ve gerekirse amniyosentez, koryonik villus biyopsisi, kordosentez gibi tanısal işlemleri gerçekleştirir. Tedavisi mümkün olan durumlarda bebeğe tıbbi veya cerrahi girişimleri uygulayabilir.